Сайтът е създаден благодарение на участието на НСА в проект "Български виртуален университет". 

 http://www.bvu-bg.eu/

 

 

 

Начало WEB обучение Учебни материали Информация Връзки

Последна актуализация: 19.01.2017 г.

 

 

 

 

 

НСА "В. Левски"

Студентски град

София 1700

www.nsa.bg

+03592 40 14 100

 

 

 

 

 

 

   

         Сайтът е предназначен за студенти, докторанти и преподаватели от Национална спортна академия „В. Левски”, както и за всички, проявяващи интерес към теоретичните основи на спорта, физическото възпитание, кинезитерапията и спортния мениджмънт.

 

        В отделните рубрики може да откриете сайтове за дистанционно обучение, учебни материали и образователни продукти. Част от тях са пряко свързани с учебните планове в бакалавърска, магистърска и докторска степен на обучение, а други имат общообразователен характер.