Последна актуализация: 18.12.2017 г.

 

 

 

Тестове за освобождаване на редовни студенти ОКС "Бакалавър" и примерни тестове за самоподготовка по дисциплината "Статистически методи в спорта"

 

Важно съобщение

 

Общата оценка, която може да видите в резултатите не е окончателна и може да бъде повишена при оформяне на крайната оценка. Ако имате колебаещи се оценки и желание да повишите успеха си – подгответе се по раздела, който е най-ниско оценен.

   
Примерен тест за самообучение 1
Примерен тест за самообучение 2
Примерен тест за самообучение 3

Анкета

Mail to: v_gigova@nsa-virtualeducation.com