Последна актуализация: 18.12.2017 г.

 

 

 

Тестове за освобождаване на редовни студенти ОКС "Бакалавър" и примерни тестове за самоподготовка по дисциплината "Статистически методи в спорта"

 

Важно съобщение

 

Общата оценка, която може да видите в резултатите не е окончателна и може да бъде повишена при оформяне на крайната оценка. Ако имате колебаещи се оценки и желание да повишите успеха си – подгответе се по раздела, който е най-ниско оценен.

 

Оформянето на крайната оценка и нанасянето и в студентските книжки ще стане по следния график:

19.12.2017 г. - Вторник  между 10 и 11,30 часа в зала 205 Б

19. 12. 2017 г. Вторник между  13 и 14 часа в зала 205б

20. 12. 2017 г. - Сряда между 13 и 14 часа в зала 205Б

 

В случай, че не можете да се появите в посочения график, оценката може да бъде нанесена на датата от Редовната изпитна сесия за съответната група, но без възможност за повишаване.

Сектор СМС

 

Примерен тест за самообучение 1 Резултати от тест №1
Примерен тест за самообучение 2 Резултати от тест №2
Примерен тест за самообучение 3 Резултати от тест №3

Анкета

Mail to: v_gigova@nsa-virtualeducation.com