Последна актуализация: 20.10.2017 г.

 

 

 

Тестове за освобождаване на редовни студенти ОКС "Бакалавър" и примерни тестове за самоподготовка по дисциплината "Статистически методи в спорта"

 

Примерен тест за самообучение 1 Резултати от тест №1
Примерен тест за самообучение 2  
Примерен тест за самообучение 3  

 

Mail to: v_gigova@nsa-virtualeducation.com