От настоящата страница може да изтеглите учебни материали по Статистика и допълнителна литература, подпомагаща обучението в бакалавърска, магистърска и докторска степен.

   

Статистически методи в спорта

 

 

 

Конспект за ОКС "Бакалавър"

 

Лекции ОКС "Бакалавър"

УФ редовно КТ, ИП
Лекция 1 Данни
Лекция 2 Тетрадка
Лекция 3  
Лекция 4  
Лекция 5  

 

Медицинска статистика - ОКС "Магистър"

 

Данни                                     В MS Excel формат        В SPSS формат

Учебни материали                      Записки                         Изпитен проект             Резултати от обработката

Допълнителна литература    Ръководство                   Примерен проект             Автореферат