От настоящата страница може да изтеглите учебни материали по Статистика и допълнителна литература, подпомагаща обучението в бакалавърска, магистърска и докторска степен.

   

Статистически методи в спорта

 

 

 

Конспект за ОКС "Бакалавър"

 

Лекции ОКС "Бакалавър"

УФ редовно КТ, ИП
Лекция 1 Данни
Лекция 2 Тетрадка
Лекция 3  

 

Медицинска статистика - ОКС "Магистър"

Файл с данни

Записки        за разпечатване (PDF формат)         за попълване (Word формат)           изпитен проект (Word формат)