В настоящата страница са публикувани полезни адреси в Световната информационна мрежа

Български институции и организации, имащи отношение към спорта, научните изследвания, образованието

 

http://www.minedu.government.bg/

 

Министерство на образованието и науката
http://mpes.government.bg/

 

Министерство на физичекото възпитание и спорта
http://www.neaa.government.bg/

 

Национална агенция по оценяване и акредитация
  http://ecet.ecs.ru.acad.bg/bvu/

 

Български виртуален университет
  http://www.bgolympic.org/ Български олимпийски комитет

ch

Европейски институции, имащи отношение към спорта, научните изследвания, образованието

   

  http://www.icce.ws/about/index.htm

 

The International Council for Coach Education
  http://www.aehesis.de/HTML/Welcome.htm Проект за изравняване структурата на Европейското висше образование в областта на спорта

 

Научни изследвания в областта на спорта

 

http://www.sirc.ca/ Тематична мрежа за изследвания в областта на спорта

SPORTSCIENCE

 http://www.sportsci.org/

 

Богат на информация сайт за изследвания в спорта
  http://www.jssm.org/

 

Електронно списание за спортна медицина и наука
  http://www.sportsci.org/resource/stats/index.html

 

Основни понятия от областта на статистиката в спорта
  http://www.amstat.org/sections/sis/

 

Statistics in Sports
  http://www.statsoft.ru/

 

Електронен учебник по статистика